Wethouder Johannes Goossen van Duiven is trots deelnemer aan de Liemerse Sportprijs.

Wethouder Johannes Goossen van Duiven is trots deelnemer aan de Liemerse Sportprijs.

Iedereen verdient waardering! Dat geldt ook zeker voor beoefenaren van een sport. Waardering helpt om vol te houden, helpt om grenzen te verleggen, helpt om jezelf te verbeteren, helpt om prestaties neer te zetten en kansen te benutten. Waardering draagt sowieso bij aan het plezier beleven aan sporten en bewegen.

Sporten en bewegen is niet altijd vanzelfsprekend, je moet er iets voor doen! Dat vraagt inspanning, ieder op zijn of haar eigen niveau, binnen de aangereikte mogelijkheden. Door te doen, en vooral het te blijven doen, ervaar je dat het makkelijker wordt, en dat je toe kunt zijn aan een volgend niveau. Het behalen van een hoger level geeft voldoening en houvast om het vol te houden en zeker om door te zetten.

De Liemerse Sportprijs, zowel de nominatie als ook de uitreiking van de prijs, is een waardering voor de Liemerse Breedtesport. Genomineerden en prijswinnaars zijn vervolgens weer prachtige rolmodellen en ambassadeurs van de specifieke sport. Dank zij waardering, waaronder de Liemerse Sportprijs weet iedere beoefenaar van een sport zich een weg te banen tussen ergens beginnen en het groeien in je mogelijkheden. Dat geeft eigenwaarde en trots, dat maakt de sporter en de omgeving blij en draagt bij aan het geluksgevoel.

Wat is mooier dan dat doen waar je blij van wordt, in regio Liemers, waar waardering als aanmoedigingsprijs het beste in onszelf losmaakt. Dat geeft de juiste spirit om jezelf en anderen te verbazen. Daarom is gemeente Duiven een enthousiaste deelnemer aan de Liemerse Sportprijs!