Wethouder Johannes Goossen van Duiven is trots deelnemer aan de Liemerse Sportprijs.

Wethouder Johannes Goossen van Duiven is trots deelnemer aan de Liemerse Sportprijs.

Voor gemeente Duiven is waardering voor de uitoefening van (breedte) sport in het algemeen van groot belang, waarbij vooral ruimte moet zijn voor het zich prettig voelen op het eigen niveau deel te mogen nemen. Plezier moet altijd voorop staan, naast de eigen focus op prestatie.

Door de Liemerse Sportprijs worden verschillende takken van sport op een mooie manier onder de aandacht gebracht. Liemerse samenwerking betekent dat ook gemeentegrens overschrijdende sporten ook in beeld komen. Onze inwoners kiezen uiteindelijk voor een sport en niet voor een aanbod welke slechts in onze eigen gemeente wordt aanwezig is. De schaal van de Liemers geeft tevens statuur aan de nominaties en de prijzen.

Tegelijkertijd zijn de winnaars op hun beurt ook ambassadeurs voor de sport in onze regio. Hierdoor straalt de uitreiking van de prijzen weer af op alle andere sporters in onze regio. Gemeente Duiven is trots deelnemer aan de Liemerse Sportprijs.